(Persbericht) DAAD helpt Zorggroep Rijnmond aan 16 nieuwe zorgmedewerkers op MBO niveau 2 of 3

Rotterdam, 4 oktober 2011 16 voormalig werkzoekenden ondertekenden 3 oktober hun stagecontract bij Zorggroep Rijnmond, locaties Siloam en Westerstein. Via DAAD beginnen de nieuwe werknemers aan een leer-/werktraject waarbij zij opgeleid worden tot zorgmedewerker op MBO niveau 2 of 3. Deze samenwerking resulteert in goed opgeleide toetreders in de zorgsector en daarnaast worden werkzoekenden aan het werk geholpen. In de huidige situatie zijn er veel werkzoekenden die nog niet de kwalificaties hebben om in de zorg te beginnen, terwijl in deze sector juist veel werk te verrichten is. Om vraag en aanbod van personeel bij elkaar te brengen zijn dergelijke samenwerkingen hoognodig.

Juriaan Vrind, Hoofd Zorg bij Zorggroep Rijnmond, locaties Siloam en Westerstein zegt over de samenwerking: à¢â‚¬Å“We ontvangen de nieuwe medewerkers met open armen. Zij maken het mogelijk de ondersteuning en zorg te bieden waar Zorggroep Rijnmond voor staat. Ons motto is ´zorgdragen voor elkaar‘˜. Wij willen niet alleen de verantwoordelijkheid nemen voor de zorg aan onze cliënten, maar nemen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door mensen aan een opleiding en baan te helpen.à¢â‚¬

De zorgsector staat voor een grote uitdaging. à¢â‚¬Å“Op de komende vergrijzing in Nederland moeten we nu al anticiperenà¢â‚¬, aldus Hans Broere, manager bij werkgeversservicepunt DAAD. à¢â‚¬Å“Wij gaan de personeelstekorten te lijf door korte en lange termijn oplossingen te initiëren. Een voorbeeld van zo‘˜n oplossing is dit leer-/werktraject in samenwerking met Zorggroep Rijnmond en het Albeda College. Een andere oplossing die in de zorg steeds meer wordt toegepast en direct zijn vruchten afwerpt, is het stapelen van werk tot een stapeljob. Een werkgever stapelt dan, eventueel samen met andere organisaties, banen tot de juiste hoeveelheid en combinatie van werk voor à©à©n werknemer. Daarnaast helpen we werkgevers in de zorg met hun strategische personeelsplanning.à¢â‚¬

------------------------
Noot voor de redactie: bijgevoegd een foto van de contractondertekening op hoge resolutie. Juriaan Vrind, Zorggroep Rijnmond, feliciteert en verwelkomt DAAD-kandidaat Gladisa Brooks.

Over DAAD
DAAD is een in 2005 gestart Rotterdams initiatief van Gemeente Rotterdam, UWVwerkbedrijf en bedrijfsleven samen. DAAD is het servicepunt voor werkgevers en legt zich specifiek toe op het overbruggen van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De Rotterdamse arbeidsmarkt is niet in balans. Het opleidingsniveau van werkzoekenden blijft te vaak achter bij de eisen die werkgevers stellen. DAAD helpt deze kloof te dichten door werkgevers bij te staan met werving, scholing en reïntegratietrajecten en specifieke DAAD arrangementen. Zo draagt DAAD bij aan een betere match tussen werkgevers en werkzoekenden. Daar profiteert de hele Rotterdamse economie van. Zie voor meer informatie: www.daadwerkt.nl.

Over Zorggroep Rijnmond
Siloam en Westerstein zijn onderdeel van Zorggroep Rijnmond, een organisatie voor ouderenzorg die werkt vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing. De zorg- en dienstverlening is gebaseerd op vier kernwaarden: Liefde, Barmhartigheid, Dienstbaarheid en Verantwoordelijkheid.
Zorggroep Rijnmond biedt verzorging, verpleging, behandeling en welzijnsactiviteiten aan ouderen, zowel thuis (in samenwerking met thuiszorgorganisaties Agathos en Curadomi) als in de locaties. Het aanbod is zoveel mogelijk afgestemd op vragen en wensen van cliënten, waarbij rekening wordt gehouden met ieders beperkingen maar in de eerste plaats wordt uitgegaan van de mogelijkheden. Onder het motto ´Zorgdragen voor elkaar‘˜ schept Zorggroep Rijnmond een vertrouwde, huiselijke en veilige woonomgeving met een balans tussen wonen, welzijn, zorg en behandeling. Zie voor meer informatie: www.zorggroeprijnmond.nl.

Meer informatie:
Marcommit PR
Pauline van Die
Tel. 06-46182796
[email protected]