In 2006 zijn bijna 226 duizend
personenauto’s en ruim 15 duizend bedrijfswagens ter
verwerking (sloop) aangeboden bij demontagebedrijven. Dit waren er
circa 10 duizend minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit
waarnemingen bij het CBS.

Het aandeel van voertuigen die pas na 16
jaar ter demontage worden aangeboden is in 2006 gegroeid naar 45
procent. In 2000 lag dit aandeel nog maar op 22 procent.
Auto’s kennen een steeds langere levensduur.

De export van gebruikte voertuigen
overtreft overigens nog steeds de sloop. In 2006 werden ruim 267
duizend voertuigen aan het wagenpark onttrokken voor de export. Dit
betekent een terugval van 6 procent t.o.v. 2005. Globaal de helft
van dit aantal vindt zijn weg naar Oostbloklanden.

bron:CBS