Resultaten Orange Fund N.V. en Orange Deelnemingen Fund N.V. over 2004
 
 
De belangstelling van beleggers voor de Nederlandse smallcaps was groot
in de verslagperiode. Hierdoor konden de koersen, ondanks het moeilijke
economische klimaat, een fraaie stijging laten zien van 24,0% (GPR
Dutch Small Cap Index). In de laatste twee maanden van het jaar kwam de
koersontwikkeling in een versnelling waarbij de belangstelling vanuit
het buitenland een belangrijke stimulans vormde. De resultaten van de
meeste smallcaps hebben een gezonde stijging laten zien. De
gerealiseerde groei was voornamelijk te danken aan stringente
kostenbeheersing en lagere financieringslasten. De overnameactiviteit
in het smallcapsegment nam wel toe ten opzichte van 2003, maar het
aantal grotere overnames bleef beperkt.  
 
Het Orange Fund richt zich met haar beleggingen op kleinere en
middelgrote Nederlandse ondernemingen. Dit beleggingsfonds realiseerde,
rekening houdend met het in april 2004 uitgekeerde dividend, een totaal
beleggingsresultaat van 27,6%.  
 
Het Orange Deelnemingen Fund richt zich met haar beleggingen op kleine
en middelgrote ondernemingen, bij voorkeur in de vorm van een
5%-deelneming. Dit beleggingsfonds realiseerde, rekening houdend met
het in april 2004 uitgekeerde dividend, een totaal beleggingsresultaat
van 44,7%.  
 
'Voor het Orange Fund en vooral het Orange Deelnemingen Fund was 2004
een bijzonder goed jaar', aldus Pieter Spierings, Chief Investment
Officer bij Kempen Capital Management. 'Naast de aanhoudende
populariteit van het smallcapsegment was dit ook te danken aan het
succesvolle beleggingsbeleid. Ondanks de inhaalslag van de smallcaps,
die ook in 2004 aanhield, zijn de waarderingen in dit segment gemiddeld
genomen nog steeds niet hoog vergeleken met de andere segmenten van de
aandelenmarkt. Factoren die een gunstige invloed hebben op het
smallcapsegment zijn de sterk verbeterde financiële positie van
smallcaps, de toekomstige verlaging van de vennootschapsbelasting in
Nederland en de verwachting dat smallcaps zich actiever op het
overnamepad zullen begeven. Wij blijven onverkort positief over
beleggen in het smallcapsegment.'  
 
De jaarverslagen over het jaar 2004 zijn naar verwachting eind februari 2005 beschikbaar.   
 
   
De kerngegevens per ultimo 2004 en het voorgesteld dividend per aandeel zijn als volgt.  
 
Orange Fund  
Fondsvermogen 1): EUR 189,0 mln.  
Aantal uitstaande aandelen: 6.532.000  
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 28,94   
Beurskoers: EUR 28,45  
Voorgesteld dividend 2): EUR 1,04  
Totaal beleggingsresultaat 3): 27,6%  
 
Orange Deelnemingen Fund  
Fondsvermogen 1): EUR 176,6 mln.  
Aantal uitstaande aandelen: 3.250.100  
Intrinsieke waarde per aandeel: EUR 54,35  
Beurskoers: EUR 47,75  
Totaal beleggingsresultaat 3): 44,7%  
 
1) Voor winstbestemming  
2) Op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2004  
3) Resultaat op basis van intrinsieke waarde per aandeel incl. in 2004 uitgekeerd dividend

Bron: KEMPEN EN CO