Arjen Schreuder is de winnaar van de PNL-persprijs die het Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL) jaarlijks uitlooft. Minister Karla Peijs overhandigt de prijs vanavond tijdens het Schipholdiner. Schreuder, redacteur van het NRC Handelsblad, ontvangt de prijs voor zijn
reeks artikelen over de evaluatie van het Schipholbeleid. Deze artikelen kenmerken zich onder meer door een kritische, onafhankelijke houding ten opzichte van alle beschikbare informatie over luchtvaart. De PNL-persprijs bestaat uit een zilveren 'vouwvliegtuig' waarin een artikel van Arjen Schreuder is gegraveerd.

De jury prijst in haar juryrapport de feitelijke kennis van de heer Schreuder van de
enorme berg informatie over luchtvaart en in dit geval specifiek Schiphol. .Rapporten en
opvattingen van voor- en tegenstanders van het huidige en vergrote Schiphol blijken
gebruik te maken van identieke basisgegevens, maar spreken elkaar toch op hoofdlijnen
tegen. (...) Een journalist die in deze immense quasi chaos aan feiten en meningen orde
weet te scheppen en de lezer via hoor- en wederhoor, via interviews met betrokkenen aan
beide zijden van het opvattingenveld, (...) via politieke duiding en analyse weet te
informeren, levert niet alleen een topprestatie voor zijn krant maar ook voor alle
betrokkenen..Het doel van de PNL-persprijs is .het stimuleren, herkennen én erkennen van journalistieke excellentie, in het bijzonder over onderwerpen betreffende de luchtvaart respectievelijk het stimuleren van de luchtvaartjournalistiek in Nederland.. De media spelen een zeer belangrijke rol in de beeldvorming over de luchtvaartsector en hebben daarmee directe invloed op het politiek-maatschappelijk draagvlak voor deze sector. Voor een weloverwogen standpunt ten aanzien van luchtvaart is objectieve, complete en vooral begrijpelijke informatie onmisbaar. Niet alleen voor wat betreft de luchtvaartdiscussie
op politiek niveau, maar zeker ook als het gaat om de beeldvorming op publiek niveau.

De juryvoorzitter van de PNL-persprijs is Joop Daalmeijer, hoofdredacteur bij de Wereldomroep en voorzitter van de Vereniging van Journalisten. De rest van de jury wordt gevormd door Hankie van Baasbank (algemeen directeur Kamer van Koophandel), Roland Wondolleck (algemeen directeur Rotterdam Airport Holding BV) en Jan Cocheret (vice-voorzitter PNL).

Arjen Schreuder (24 november 1961,Amsterdam)deed in 1980 eindexamen op het Stedelijk Gymnasium in Breda. Hij volgde de Academie voor Journalistiek in Tilburg en werkte in 1985 en 1986 als verslaggever bij dagblad Het Binnenhof in Den Haag. Sinds 1986 is hij redacteur van NRC Handelsblad.

bron:PNL

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular