Den Haag 10-11-2004 - Speciale aanhoudingseenheden hebben bij een actie
in de Antheunissstraat in Den Haag twee aanhoudingen verricht. Een van
de verdachten is bij de arrestatie gewond geraakt in de schouder. De
twee arrestanten worden op dit moment verdacht van het samenspannen tot
moord met een terroristisch oogmerk en poging tot moord cq doodslag op
politiemensen.

Vanmiddag rond half vijf, kort nadat de bijzondere bijstandseenheid
(BBE) traangas naar binnen had geschoten, konden de twee mannen worden
aangehouden. Bij het naar buiten komen uit het pand aan de
Antheunisstraat voldeed een van de verdachten niet aan de bevelen van
de BBE. Hierop is hij door de politie in de schouder geschoten. In
verband met de mogelijke aanwezigheid van explosieven moest ieder
risico worden uitgesloten.

De bijzondere bijstandseenheid kwam in actie nadat een arrestatieteam
woensdagmorgen om 02.45 uur een poging had gedaan om de verdachten aan
te houden. De poging tot aanhouding gebeurde in opdracht van de
Nationale Recherche en het Landelijk Parket van het Openbaar
Ministerie. Dit in het kader van een lopend onderzoek naar terrorisme.

Bij de nachtelijke actie van het arrestatieteam van het regionale korps
Haaglanden werd een handgranaat naar de politie gegooid. Daarbij
raakten enkele politiemensen gewond. Nadat het arrestatieteam zich had
teruggetrokken werd door de driehoek een aantal maatregelen genomen om
de veiligheid van omwonenden en andere betrokkenen te garanderen. De
omgeving van het pand, waarin zich nog steeds de verdachten bevonden,
is afgesloten en de omliggende woningen ontruimd, mede in verband met
de mogelijke aanwezigheid van explosieven in de woning. De bewoners
zijn door de gemeente opgevangen.

Gedurende de dag is er incidenteel contact geweest met de verdachten, maar dit leidde niet tot onderhandelingen.

Het beleidscentrum en het plan van aanpak
Door de driehoek, bestaande uit de burgemeester, de hoofdofficier van
justitie en de korpschef, en de hoofdofficier van het Landelijk Parket
werd een beleidscentrum gevormd. In het plan van aanpak dat door het
beleidscentrum werd opgesteld om een einde te maken aan de situatie was
sprake van een aantal uitgangspunten:

  • de veiligheid van politiemensen mocht niet in gevaar worden gebracht
  • de verdachten moesten zo mogelijk levend worden aangehouden, zelfdoding moest worden voorkomen
  • grote materiele schade moest worden voorkomen
  • er moest sprake zijn van doortastend en evenwichtig optreden.

Aan deze uitgangspunten is strak de hand gehouden. Nadat rond 16.00 uur
de minister van Justitie toestemming voor de actie had gegeven, achtte
de driehoek het verantwoord om rond 16.30 uur over te gaan tot
daadwerkelijk ingrijpen. Het opsporingsonderzoek duurt nog voort.

Evacuatie
Ruim tweehonderd bewoners van de huizen in de directe omgeving van het
bewuste pand hebben gebruik gemaakt van de opvangmogelijkheid in het
gebouw van de Haagse Hogeschool. Het meerendeel zal daar ook de nacht
doorbrengen. Het betreft de bewoners van de huizen die direct gevaar
lopen in het geval van een explosie. In verband met het explosiegevaar
is gekozen voor het evacueren van een relatief groot gebied. Brandweer
en GGD zijn bij de ring paraat. In de ziekenhuizen zijn voorzieningen
getroffen.

De veiligheid in het geevacueerde gebied kan nog niet worden
gegarandeerd omdat nog niet de garantie kan worden gegeven dat de
bewuste woning vrij van explosieven is. Dit vereist zorgvuldig
onderzoek waarmee de nodige tijd is gemoeid. Dit heeft tot gevolg dat
de bewoners niet voor morgenochtend 08.00 uur naar hun woningen kunnen
terugkeren. Het gebied blijft in de tussentijd hermetisch afgesloten.
Dit in verband met de veiligheid van de mensen en de beveiliging van de
eigendommen van de bewoners van het geevacueerde gebied.

 

Openbare orde en veiligheid
Rond het tijdstip dat de bijzondere bijstandseenheid begon met de actie
rond het pand in de Antheunisstraat, was op het Lorentzplein sprake van
enkele schermutselingen tussen groepen jongeren. Deze werden in de kiem
gesmoord. Er werden drie aanhoudingen verricht. In de komende dagen zal
de politie extra alert zijn op mogelijke verstoringen van de openbare
orde en veiligheid.

Bron: Politie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular