Afgelopen zaterdag is een drietal Connexxion-medewerkers met
Buitengewone Opsporingsbevoegdheid aangehouden door de politie naar
aanleiding van een incident. Bij een controle verzette een betrapte
zwartrijder zich en wilde vluchten. Bij het voorkomen hiervan is een
houdgreep toegepast door à©à©n van onze medewerkers, waarop de
zwartrijder buiten bewustzijn raakte. Hierop werden de medewerkers
aangehouden voor verhoor en is uiteindelijk à©à©n medewerker in
verzekerde bewaring gesteld. Overigens is ook de 19-jarige zwartrijder
ingesloten, omdat hij in bezit bleek van goederen die daarvoor in een
straatroof waren buitgemaakt.

 
 
Nu is er niemand bij gebaat als Connexxion tijdens het onderzoek
vergaande uitspraken over deze gebeurtenis in Almere doet. De directie
van Connexxion laat echter wel weten zeer verontrust te zijn dat onze
medewerker nog steeds vastzit. De voorgeleiding heeft veel tijd in
beslag genomen. De rechter-commissaris zag ook geen noodzaak tot het
langer in hechtenis houden van onze medewerker. De officier van
justitie had gevorderd om onze medewerker nog 14 dagen in verzekerde
bewaring te houden. Dit is door de rechter-commissaris afgewezen en hij
heeft een bevel tot heenzending gegeven. De officier van justitie is
echter in beroep gegaan met als gevolg dat een Meervoudige Raadkamer
moet beslissen of onze collega vast blijf zitten.   
 
Kort samengevat heeft onze medewerker tijdens het uitoefenen van zijn
functie binnen zijn wettelijke bevoegdheid gehandeld. Daarbij heeft
zich iets voorgedaan. Dat daar onderzoek naar gedaan wordt is
noodzakelijk. Dat onze medewerker echter al vijf dagen vastzit zonder
dat er sprake is van vluchtgevaar of een gevaar voor de maatschappij,
is voor ons onverteerbaar.  
 
De directie hecht eraan te benadrukken dat zij vierkant achter haar
medewerkers staat. Het zijn professionals die hun werk doen onder vaak
moeilijke omstandigheden. Hun belangrijke rol in ons bedrijf wordt
onderkend en gewaardeerd, zowel door de directie, collega.s, als door
de reizigers.  

Bron: CONNEXXION

Zie ook:
Controleurs van een busmaatschappij aangehouden op verdenking van mishandeling