Peter Vogelzang (62), voormalig korpschef
van de Regiopolitie Utrecht, chef de mission van de olympische
ploeg in Athene, tevens lid van de raad van toezicht van de KNVB en
gedelegeerd commissaris van Feyenoord NV zal de leiding op zich
nemen van het onafhankelijke evaluatieonderzoek dat op verzoek van
de raad van bestuur van Rabobank Groep wordt ingesteld naar de
gebeurtenissen rond Michael Rasmussen en de crisis rond de Rabo
Wielerploeg in de Tour de France 2007.

De raad van bestuur heeft de heer
Vogelzang verzocht de evaluatie te concentreren op:

- Het proces dat tot de crisis heeft
geleid. Welke feiten liggen eraan ten grondslag, hoe is de
besluitvorming in de verschillende fasen verlopen en hoe de
communicatie?

- Hoe hebben directie en ploegleiding
hierin gefunctioneerd?

- De governance structuur van de Rabo
Wielerploegen, zoals vastgesteld in 2004 met een duidelijke
scheiding van verantwoordelijkheden tussen het sportbedrijf en de
bank en toezicht op afstand.

- Het beleid van de Rabo Wielerploegen
inzake training en medische begeleiding en het toezicht op de
naleving door de renners.

- De context van de ontwikkelingen in het
internationale profwielrennen. Wat is de invloed van regelgeving,
controles, sancties én gedrag van de verschillende
instanties (UCI, WADA en Nationale Federaties) en organisaties als
ASO (eigenaar van de Tour).

De uiteindelijke bevindingen, conclusies
en aanbevelingen van de evaluatie commissie Vogelzang worden medio
oktober van dit jaar verwacht.

Rabobank heeft als hoofdsponsor van het
wielrennen met respect kennisgenomen van het besluit van Theo de
Rooij om zich in overleg met Rabobank terug te trekken uit de
functie van directievoorzitter van de Rabo Wielerploegen BV.
Rabobank heeft begrip voor dit besluit van Theo de Rooij, die zijn
sporen in het wielrennen heeft verdiend en veel voor deze sport
betekent.

bron:Rabobank