Op 12 december 2006 bieden de
nazorgorganisaties voor ex-gedetineerden Door, Exodus, Moria en
Ontmoeting (zgn. DEMO) bij de Tweede Kamer een petitie aan. Daarmee
vragen ze de Tweede Kamerleden van de Kamercommissies van Justitie
en VWS de financiering van de reïntegratie van
ex-gedetineerden eindelijk structureel te regelen. De stichtingen
vragen de Kamer alsnog ruimte op de begroting 2007 te maken voor
begeleiding van ex-gedetineerden. Daarnaast dringen zij er bij de
Kamerleden op aan een fonds te creëren, waarmee deze
begeleiding vanaf 2008 structureel gefinancierd kan worden.

Op deze dag begint de bespreking van de
begrotingen Justitie en VWS. Net als vorige jaren is de
financiering van begeleiding van ex-gedetineerden op die
begrotingen -tussen wal en schip- gekomen. Aansluitend aan het
aanbieden van de petitie is er een persbijeenkomst in Nieuwspoort.
De vertegenwoordigers van de stichtingen geven toelichting,
ondersteund door een rappende ex-gedetineerde, op de al zes jaar
slepende problematiek van financiering van begeleiding van
ex-gedetineerden door de landelijke overheid.

bron:Stichting Exodus Nederland