Vrijdag heeft Yvon van Houdt, bestuurder van het CNV, samen met het FNV en de gezamenlijke ouderenbonden, een petitie tegen de no-claim regeling aangeboden aan Maxime Verhagen tijdens de 50+ beurs in Utrecht. De no-claim regeling is in 2005 ingevoerd. Hiervoor werden de premies van de ziekenfondsverzekeringen verhoogd. Wie gezond bleef, kreeg aan het einde van het jaar 255 euro terug van zijn verzekering. Wie aanspraak maakte op zorg, kreeg dit bedrag niet terug.

Het CNV dringt er samen met het FNV en de ouderenbonden op aan dat deze no-claim regeling al in 2007 wordt afgeschaft. Er zijn een aantal redenen waarom het CNV tegen deze no-claim regeling is.

1.  De no-claim regeling verschuift lasten van gezond naar ziek.
Ouderen en chronisch zieken kunnen meestal geen invloed uitoefenen op het feit dat ze meer dan 255 euro per jaar aan zorg nodig hebben.

2. De no-claim regeling draagt niet bij aan zinniger en zuiniger zorggebruik.
In de evaluatie van de no-claim in de Ziekenfondswet schrijft minister Hoogervorst dat de regeling 'mogelijk' tot minder zorggebruik heeft geleid ter waarde van170 miljoen euro. Het meest waarschijnlijk is dat de regeling geen enkel effect op het zorggebruik heeft gehad.

3. De no-claim regeling is bureaucratisch en tijdrovend.
De no-claim is een zinloos circuit van heffingen en terugbetalingen. De zorg is al bureaucratisch genoeg en die extra administratie kunnen we missen als kiespijn.

4. Afschaffing van de no-claim regeling kost geen geld.
Bij afschaffing van de no-claim per 1 januari 2007 zullen de premies ongeveer 90 euro lager uitvallen dan bij handhaving van de no-claim. Omdat er geen no-claim meer uitbetaald hoeft te worden, kost de afschaffing niemand geld.

5. Afschaffing van de no-claim regeling kan de dreigende premiestijgingen voorkomen.
Er wordt verwacht dat de premies in 2007 met ruim 100 euro per jaar stijgen. Afschaffing van de no-claim kan de premies 90 euro lager houden.

bron:CNV