Het Landelijk Samenwerkingsverband
Aandachtswijken (LSA) en de Woonbond willen dat bewoners,
corporaties en gemeenten samen de kar trekken in de veertig wijken
van minister Vogelaar (WWI). Zij bieden de commissie voor Wonen,
wijken en integratie van de Tweede Kamer op 3 juli 2007 hierover
een petitie aan.

In de petitie dringen vertegenwoordigers
van bewoners uit de veertig wijken die zijn benoemd in het project
Van probleemwijken tot prachtwijken er bij minister Vogelaar (WWI)
op aan om de volgende vier punten centraal te stellen.

Allereerst moet het primaire doel van het
project Van probleemwijken tot prachtwijken de verbetering van de
positie van de kansarme groepen in de wijken zijn, in sociaal en
economisch opzicht. De minister moet haar invloed aanwenden om de
achttien betrokken gemeenten te motiveren om woningcorporaties en
vertegenwoordigers van bewoners uit te nodigen voor een
gezamenlijke aanpak in de wijken. Als gemeenten een actieplan
indienen waarvoor financiële steun van het rijk nodig is, dan
moet de meerderheid van de inwoners van de betreffende wijk in
hoofdlijnen achter dit plan staan. Als vierde punt, zou de minister
een deel van het budget moeten aanmerken als bewonersbudget. Met
dit budget kunnen bewonersgroepen activiteiten opzetten voor het
verbeteren van de sociale cohesie en de leefbaarheid in de
wijk.

bron:AEDES