CNV Metaal en elektro heeft na overleg met het CWI (Centrum voor werk en inkomen) en de eigen juridische dienst geconstateerd dat de juiste informatie ten behoeve van een ontslagvergunning voor enkele tientallen werknemers van Philips PL Imaging in Eindhoven onjuist en onvolledig is en bovendien op onderdelen geheel ontbreekt. Zo blijkt uit de door Philips aan het CWI verstrekte informatie dat de ondernemingsraad positief heeft geadviseerd over de reorganisatie, terwijl deze in werkelijkheid een juridisch conflict heeft met Philips.

De ondernemingsraad van Philips PL Imaging bereidt zich namelijk voor op een gang naar de ondernemingskamer, omdat hij vindt dat er in deze kwestie, een bedrijfssluiting, sprake is van mismanagement.

Informatie Philips onjuist
Ook CNV Metaal en elektro is absoluut niet de spreken over de houding van het management, omdat er nooit serieus is onderhandeld over een marktconform sociaal plan. De door Philips verstrekte informatie aan het CWI over het sociaal plan is bovendien onjuist. Dit sociaal plan is ruim een jaar geleden al afgelopen en Philips past dit plan zelf op onderdelen al lang niet meer toe.
Voorts wil Philips arbeidsongeschikte werknemers ontslaan, evenals mensen uit het medezeggenschapscircuit. De bond vindt dit 'weinig sociaal' en in geval van medezeggenschapswerk is het zelfs verboden dit via het CWI te doen. Dit moet via de kantonrechter.
CNV Metaal en elektro zal namens de leden bezwaar aantekenen tegen de door Philips aangevraagde ontslagvergunning, omdat de aanvraag op onjuiste gronden berust. In afwachting van de uitspraak van de ondernemingskamer wil CNV Metaal en elektro een nog nader vast te stellen schadeloosstelling van Philips eisen

bron:CNV