Een groot deel van de 28 duizend Philips-werknemers wijst de
cao-voorstellen van de werkgever af. Dat blijkt uit een opiniepeiling
waaraan vijfduizend mensen meewerkten.

Voorafgaand aan de cao-onderhandelingen hebben de bonden de
cao-voorstellen van Philips aan de werknemers voorgelegd. Via internet
en stembiljetten werd ze gevraagd de plannen van de bonden te
vergelijken met de plannen van de werkgever.

Het gaat om voorstellen op vijf terreinen: werkgelegenheid, pensioenen,
arbeidsongeschiktheid, sociaal plan en loon. Op deze vijf terreinen
koos steeds tussen de 91 en 97 procent van de Philips-medewerkers voor
de voorstellen van de bonden.

"We hebben dus overduidelijk geen mandaat om over de
Philips-voorstellen te gaan onderhandelen", zegt bestuurder Joke Hubert
van FNV Bondgenoten. "Onze belangrijkste boodschap aan Philips vandaag
was dat hun plan geen enkel draagvlak heeft."

Hubert legt uit dat er wel een cao nodig is, en dat er dus wel
onderhandeld moet worden. De bonden en Philips zitten woensdag 23 maart
weer om de tafel, als is doorgerekend wat de effecten zijn van de
voorgestelde pensioenregeling. "We praten echter alleen over het hele
pakket, we gaan niet in op losse onderdelen", zegt Hubert tot slot.

Bron: FNV