Staatssecretaris Van Geel (Milieu) wil een
onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de stijging van het aantal
vuurwerkslachtoffers dit jaar. Uit cijfers van de Stichting
Consument en Veiligheid blijkt dat er dit jaar 960
vuurwerkslachtoffers zijn. Vorig jaar waren dat er 660. De stijging
noemt Van Geel maandag in een brief aan de Tweede Kamer
onverwachts. De staatssecretaris onderschrijft de constatering van
de Stichting Consument en Veiligheid dat er meer zorg nodig is voor
het veilig afsteken en wil daarover opheldering van de
vuurwerkbranche. Het onderzoek naar de oorzaken van de stijging
moet 1 april zijn afgerond.

De meeste ongevallen ontstaan omdat mensen
bij het afsteken ervan in de fout gaan, maar daarmee is de stijging
niet verklaard, aldus Van Geel. Er kunnen allerlei oorzaken zijn
voor de toename van het aantal slachtoffers:

- de wijze waarop het vuurwerk is
afgestoken

- de relatief slechte weersomstandigheden
dit jaar met een gemiddelde windkracht 6 met windvlagen tot 70
km/h.

- de hoeveelheden illegaal vuurwerk

- het bereik en de effectiviteit van de
vuurwerkcampagne

Aan de samenstelling van het altijd al
verkrijgbare vuurwerk is niets gewijzigd. Daarnaast is vorig jaar
voor het eerst het aanbod aan legaal vuurwerk uitgebreid met twee
typen: de ratelband (Chinese rol) en de grotere zogenoemde cakebox.
De uitbreiding met de grotere cakebox en ratelband is een gevolg
van het BLOM-rapport Interventiestrategie Verboden
consumentenvuurwerk. In dit rapport zijn aanbevelingen gedaan voor
de aanpak van illegaal vuurwerk, waaronder het aanbieden van groter
vuurwerk om tegemoet te komen aan de wens van de consument
én het vuurwerktoerisme terug te dringen. Uit de kwaliteit-
en veiligheidscontroles van de Vliegende brigade Vuurwerk van het
ministerie van VROM bleek in 2006 dat het nieuwe vuurwerk stabiel
is. Bovendien hebben de twee typen pakketten niet het karakter om
vast te houden gelet op gewicht en omvang.

Staatssecretaris Van Geel zal in nauw
overleg met de Stichting Consument en Veiligheid en andere
betrokken voor het onderzoek naar de stijging alle gegevens
verzamelen en analyseren. Bij de inmiddels gestarte evaluatie van
het Vuurwerkbesluit worden ook de suggesties van de Stichting
Consument en Veiligheid over de veiligheid van het afsteken
nadrukkelijk meegenomen.

bron:VROM