(Persbericht) Kosteloze declaratiedienst bestrijdt werkdruk in de zorg

GC Collect introduceert op 23 mei 2011 het product FreeCollect. Een kosteloze declaratiedienst voor praktijken in de eerstelijnszorg. Het tweeledige doel van deze nieuwe dienst is het financieel en operationeel ontlasten van de zorgpraktijken.

Nieuwe ´benchmark‘˜
Met FreeCollect zijn ´kosten‘˜ geen discussiepunt meer om gebruik te maken van een externe declaratiedienst. Hiermee staat de weg open om een belangrijk deel van de administratieve taken uit te besteden om meer aandacht te kunnen geven aan de zorgtaken.

Dat een kosteloze dienst niet synoniem is aan een uitgeklede dienstverlening blijkt uit het aanbod van FreeCollect. Naast het versturen van ingediende nota‘˜s, betalingsherinneringen en aanmaningen bevat FreeCollect standaard een gerechtelijk deurwaarderstraject en worden de ingediende declaraties binnen de afgesproken termijn uitbetaald. Hiermee levert GC Collect naast ´kosteloos gemak‘˜ voor de praktijken een nieuwe ´benchmark‘˜ in de sector.

Hoe is dit mogelijk
FreeCollect kan kosteloos aangeboden worden door optimaal gebruik te maken van bewezen moderne technologieën en de ver doorgevoerde efficiency. Daarnaast genereert FreeCollect, net als de overige spelers in de markt, inkomsten uit het incasseringstraject bij patiënten.

Geen opzegtermijnen en aanleververplichtingen
Het vertrouwen in de toegevoegde waarde van de dienstverlening is groot. Commercieel directeur Michel van Vliet: à¢â‚¬Å“Wij hanteren geen opzegtermijnen en geen aanleververplichtingen. Wanneer praktijken hun declaraties niet aan willen leveren is daar altijd een goede reden voor en wij respecteren dat.à¢â‚¬.

Met de combinatie van uitgebreide dienstverlening, goede service, geboden vrijheid en kosteloos gemak belooft GC Collect haar klanten een zorgeloze toekomst.

Over GC Collect
GC Collect is een handelsnaam van Consistent BV. Consistent is opgericht in 1987 en sinds 2003 actief in het declaratieverkeer in de zorgsector. Consistent onderscheidt zich in de markt door haar efficiënte en innovatieve aanpak. Verrassend en vernieuwend maar toch vertrouwd, waarbij vrijheid, gemak en transparantie voor praktijk en patiënt centraal staan.

------------------------------------------

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
drs. M. van Vliet
Telefoonnummer 06-41748562
E-mail: [email protected]
Zie ook: www.gccollect.nl