(Persbericht) Deze is geaccrediteerd door de DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). Hierdoor hebben onze accreditaties internationale geldigheid Per 01-01-2010 is in elke lidstaat van de EU maar à©à©n conformiteitsbeoordelingsinstelling per staat toegestaan. Conform deze vereist werd in Duitsland de DAkkS opgericht (Deutsche Akkreditierungsstelle). Deze ontstond uit het samenvoegen van meerdere Duitse accreditatie-instellingen (DAR, DATech, ...).

Internationale geldigheid van accreditaties

Deze accreditaties vallen in het geldigheidsgebied van de multilaterale overeenkomsten (MLA/MRA) van de Europese coà¶peratie voor accreditatie (EA) en de internationale conformiteitsbeoordelingsorganisaties IAF en ILAC. De daarmee verbonden wederzijdse erkenning van accreditaties onder de lidstaten zorgt voor de acceptatie van conformiteitsbeoordelingen van deze instellingen in Europa en in de wereld.

Onafhankelijke inspectielocaties conform DIN EN ISO 17020

Met onze accreditatie via de DAkkS, als onafhankelijke inspectie-instelling conform DIN EN ISO 17020, garanderen wij de bekwaamheid van onze inspecteurs door middel van technische competentie en objectiviteit. Deze accreditering is uw wettelijke garantie voor het aanstellen van een wettelijk voorgeschreven bekwame persoon. Deze is internationaal geldig.

Vragen of aanvullende informatie? Bel Pilz op nummer 0347- 320 477 of [email protected]