Vandaag heeft overleg plaatsgevonden tussen de raden van bestuur van
Ordina en Pink Roccade in het kader van een mogelijk door Ordina uit te
brengen bod op alle uitstaande aandelen Pink Roccade. Dit overleg vond
plaats op uitnodiging van Ordina.
Ordina meent dat het een nuttig gesprek was en partijen hebben
afgesproken nog in de loop van deze week de besprekingen voort te
zetten.

Bron: Ordina NV

ORDINA N.V.