De eerste Bijzonder Hoogleraar
Paramedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
Wetenschappelijk directeur van het Nederlands Paramedisch Instituut
in Amersfoort prof. dr. R.A.B. Oostendorp werd bij zijn afscheid in
Nijmegen vrijdag jl. benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau.

Prof . Oostendorp is
fysiotherapeut/manueel therapeut, promoveerde in 1989, werd in 1990
benoemd tot hoogleraar Manuele Therapie aan de Katholieke
Universiteit Brussel en in 2000 tot Bijzonder hoogleraar
Paramedische Wetenschappen in Nijmegen. Oostendorp kreeg de
onderscheiding voor zijn grote wetenschappelijke verdiensten op
paramedisch gebied, in het bijzonder de fysiotherapie en manuele
therapie. Zijn werkzame leven heeft in dienst gestaan van het
bevorderen van de kwaliteit van paramedische zorg voor
patiënten en van het op de kaart zetten van de betekenis van
paramedische zorg. Dit deed hij door patiëntenzorg zelf, door
wetenschappelijk onderzoek, door onderwijs ook aan artsen en
specialisten.

De koninklijke onderscheiding werd
vrijdagmiddag uitgereikt door de burgemeester van Wijchen, de heer
G.H.W. Noordewier, ter gelegenheid van het officiële afscheid
van de Radboud Universiteit. Op 11 mei a.s. neemt Oostendorp
afscheid als wetenschappelijk directeur van het Nederlands
Paramedisch Instituut.

bron:Ned. paramedisch instituut

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular