De Hervormde Gemeente (PKN) behoudt de beschikking en het beheer over hun kerkgebouw te Montfoort. Dit heeft de voorzieningenrechter bepaald in een kort geding dat de PKN tegen de Gemeente in Hersteld Verband had aangespannen. De PKN eiste onder meer afgifte van het kerkgebouw en de overige PKN-goederen.

Na de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft in Montfoort een groot deel van de leden te kennen gegeven de NHK niet te willen volgen in de PKN. Deze leden hebben als Gemeente in Hersteld Verband sedertdien de beschikking en het beheer over onder meer het kerkgebouw. De voorzieningenrechter heeft in dit kort geding bepaald dat de beschikking en het beheer over het kerkgebouw en overige (on)roerende goederen toekomt aan de Hervormde Gemeente. De Gemeente in Hersteld Verband zal gebruik kunnen blijven maken van het kerkgebouw nadat daar vooraf overeenstemming is bereikt met de Hervormde Gemeente.
Bron: Rechtbank Utrecht