Het moderamen van de Protestantse Kerk in
Nederland is bezorgd over de toenemende geweldspiraal in Irak,
waarbij verschillende bevolkingsgroepen, waaronder ook christenen,
het moeten ontgelden. Opgeschrikt door recente berichtgeving over
martelingen en moordpartijen roept het moderamen op tot gebed voor
alle slachtoffers van fundamentalistisch geweld in Irak.

Ook deed het moderamen navraag bij de
Wereldraad van Kerken in Genève.

De Midden-Oosten deskundige daar
verstrekte de volgende nadere informatie.

De situatie is uitermate complex omdat het
in Irak gaat om een vervlechting van politieke, etnische en
religieuze processen en niet om een actie die eenzijdig tegen
christenen is gericht.

Veel informatie komt van politiek
gekleurde organisaties die belang hebben bij bepaalde
berichtgeving. Kerken zelf komen veel minder in het nieuws, niet
alleen vanwege hun zwakke positie, maar vooral vanwege een bewust
gekozen strategie.

Die strategie hangt samen met de complexe
situatie in Irak en veel van de landen in het Midden-Oosten. Veel
christenen zijn generaties terug als vluchteling in Irak gekomen.
Etnische zuiveringen in het verleden, conflicten vanwege de
overheersing van het Ottomaanse Rijk, enz. heeft christenen ertoe
gebracht om te vluchten. Een van de effecten is ook dat er weinig
echte Iraakse kerken zijn. De meeste christenen zijn lid van een
kerk die onderdeel vormt van een grotere Oosters, of Syrisch
Orthodoxe kerkgemeenschap.

In Irak hebben christenen en moslims
generaties lang in betrekkelijke vrede naast elkaar gewoond. Vooral
ten gevolge van de Arabisering is de spanning nu toegenomen. De
historische wortels van veel christenen, betekent dat de spanningen
die nu ontstaan, niet alleen een religieuze of politieke dimensie
hebben, maar ook een etnische.

De historische wortels en de verwevenheid
van religieuze en etnische identeit maken de huidige situatie
gecompiceerd. In vervolg op de militaire operatie van de Verenigde
Staten en bondgenoten zijn er grote aantallen zendelingen, vaak
vanuit Aziatische (Korea) en Amerikaanse evangelicale kerken naar
Irak gegaan. Deze combinatie van militaire invallen en missionaire
activiteiten is door vele moslims, ook gematigde moslims, ervaren
als een nieuwe kruistocht tegen de islam.

De conferentie van de Wereldraad over het
Midden-Oosten die enkele weken geleden in Amman heeft
plaatsgevonden zal zeker een follow-up krijgen. Men overweegt met
een delegatie van de Wereldraad naar Irak te gaan, om gesprekken
met zowel moslims als christenen te bevorderen en op basis daarvan
ook in publiek afkeuring van geweld te laten horen. Een dergelijk
bezoek zal in nauw overleg en afstemming met de Raad van Kerken in
het Midden-Oosten(MECC)plaatsvinden.

bron:PKN