De Commissie van Bijzondere Zorg ten behoeve van hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk heeft een voorziening getroffen voor de hersteld hervormde gemeente te Lunteren. De kleine synode van de Protestantse Kerk heeft op 31 maart 2006 met deze voorziening ingestemd.  De voorziening houdt in dat een van beide kerkgebouwen in Lunteren, de Bethelker, door de hervormde gemeente in eigendom zal worden overgedragen aan de nieuw gevormde hersteld hervormde gemeente, evenals een pastorie en een verenigingsgebouw.

Ook mag de hersteld hervormde gemeente een tweede pastorie blijven gebruiken (huren) zolang deze wordt bewoond door de huidige hersteld hervormde predikant. Aan deze overdracht is een aantal voorwaarden verbonden, zoals het aflossen van leningen op deze gebouwen, de feitelijke overdracht aan de hervormde gemeente van alle bezittingen die op dit moment nog door de hersteld hervormde gemeente worden beheerd, alsmede het gebruik van de juiste naam door de nieuw gevormde kerkelijke gemeente. Aan de voorwaarde van de ontvlechting van de ledenbestanden door beide gemeenten is reeds voldaan.

De voorzitter van de commissie van bijzondere zorg, ds. G.J. Wisgerhof, benadrukte bij de behandeling in de kleine synode dat elke voorziening maatwerk is: de plaatselijke situatie is bepalend voor de inhoud van de voorziening. Zo zal het lang niet altijd mogelijk zijn om een kerkgebouw en/of een pastorie over te dragen aan een hersteld hervormde gemeente.
Deze voorziening voor Luneren stelt de hersteld hervormde gemeente ruimschoots in staat om "tot een nieuw kerkelijk leven te komen". De Commissie van Bijzondere Zorg ten behoeve van hervormde gemeenten is ingesteld door de triosynode van de Samen op Weg-kerken, de voorloper van de Protestantse Kerk in Nederland. Doel van de commissie is om gemeenten te ondersteunen waar geen overeenstemming gevonden kan worden over participatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Wanneer de verschillen niet te overbruggen blijken, heeft de commissie als eerste taak om hen die binnen de Protestantse Kerk willen blijven, zo goed mogelijk in staat te stellen het gemeenteleven voort te zetten. Een andere taak voor de commissie is om voorzieningen te treffen die vertrekkers helpen een eigen kerkelijk leven op te bouwen.
De Commissie van Bijzondere Zorg is verantwoording schuldig aan de kleine synode van de Protestantse Kerk. De kleine synode is een delegatie van 32 leden uit de generale synode en behandelt met name zaken die over financiën, personeel en organisatie gaan.
Bron: PKN