Met de toekenning van 500.000 euro uit de
Extra Trekking van de Nationale Postcode Loterij voor het project
'Gevlucht voor geweld - jongere ontheemden in Colombia', wil
kindgerichte ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland 1200
'desplazados'zicht op een betere toekomst geven. Daarnaast wil
Plan het vergeten conflict in Colombia onder de aandacht van
jongeren in Nederland brengen. In Colombia woedt al decennia een
burgeroorlog. De overheid, paramilitairen, communisten en
drugsbaronnen bestrijden elkaar met legale en illegale middelen op
leven en dood. Dit complexe conflict leidt tot veel geweld en
intimidatie van de Colombiaanse burgers, waaronder vele kinderen.
Jaarlijks ontvluchten honderdduizenden mensen de bedreigingen en
het geweld op het platteland, om ergens anders een bestaan op te
bouwen.

Jonge vluchtelingen

In Colombia zijn miljoenen mensen op de
vlucht voor 'La Violencia'. In de steden waar de vluchtelingen
zich vestigen neemt de bevolking in razend tempo toe en dat trekt
een zware wissel op de aanwezige voorzieningen. Spanningen zijn het
gevolg en er is voor de vluchtelingen weinig hoop op een stabiele
toekomst. Plan in Colombia steunt, onder andere in de stad
Quibdó, jonge vluchtelingen - de desplazados - bij het
opbouwen van een nieuw leven in hun nieuwe woonplaats. Plan doet
dit onder andere met het verbeteren van de voedselzekerheid en het
geven van cursussen in conflictbeheersing, gemeenschapsopbouw en
omgaan met geweld. Bovendien gaat Plan een nieuwe school bouwen,
met een gemeenschappelijke eetzaal/voedingscentrum en 172 huizen
met sanitaire voorzieningen voor 1200 mensen, waarvan bijna 700
kinderen.

Jongeren en geweld

Met het project 'Gevlucht voor geweld -
jongeren ontheemde in Colombia' wil Plan Nederland Nederlandse
jongeren betrekken bij ontwikkelingsproblematiek en hen oproepen
solidair te zijn met hun leeftijdsgenoten in Colombia. De
communicatie rondom dit project maakt deel uit van de landelijke
campagne van Plan Nederland 'Stop geweld tegen kinderen
wereldwijd'.

Nationale Postcode Loterij

In totaal keert de Nationale Postcode
Loterij over 2006 216 miljoen euro uit aan 53

goededoelenorganisaties. Dat is meer dan
14 miljoen meer dan in 2005. De Nationale

Postcode Loterij heeft met een totaalinleg
van ruim 432 miljoen euro ruim omzetstijging van 2,9 procent
gerealiseerd in vergelijking met vorig jaar. Voor het 17e
achtereenvolgende jaar is de Postcode Loterij gegroeid. Plan
Nederland wordt sinds 1998 door de Nationale Postcode Loterij
ondersteund en heeft dit jaar, naast de reguliere bijdrage van 3
miljoen euro, 500.000 euro ontvangen uit de Extra Trekking.

bron:Plan Nederland