De Europese Commissie heeft het
Nederlandse plan voor de verdeling van subsidies uit het Europees
Sociaal Fonds (ESF) goedgekeurd. Het programma geldt tot en met
2013. In totaal is 830 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten, CWI,
UWV, praktijkscholen en opleiding- en ontwikkelingsfondsen kunnen
een ESF-subsidie aanvragen. Hiermee kunnen zij werkzoekenden en
scholieren makkelijker aan het werk helpen of werknemers
bijscholen. Projecten die subsidie krijgen moeten voor 60% uit
andere bronnen worden betaald.

De subsidies worden als volgt
verdeeld:

Jaarlijks 28 miljoen euro is beschikbaar
voor mensen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een
baan. Het gaat hierbij vooral om oudere werkzoekenden en
herintredende vrouwen.

Er is jaarlijks 10 miljoen euro
gereserveerd voor mensen die buiten de normale
re-integratietrajecten vallen, zoals (ex-)gedetineerden.

Leerlingen die een opleiding volgen
waarmee ze moeilijk aan de slag komen (lager dan MBO-2 niveau),
kunnen met ESF-subsidies beroepsgerichte cursussen volgen. Hiervoor
is jaarlijks 17 miljoen euro gereserveerd.

Voor bijscholing van werknemers is
jaarlijks 53 miljoen euro beschikbaar.

Jaarlijks 6 miljoen euro gaat naar sociale
innovatie. Hieronder vallen projecten die de arbeidsproductiviteit
verhogen door slimmer te gaan werken.

Bron:SZW