Gemeente Arnhem, NS en ProRail hebben
onderling afgesproken zich sterk te maken voor het realiseren van
twee extra entrees naar het tijdelijk station van Arnhem. De twee
entrees komen ter vervanging van de huidige tweede en derde
nooduitgang. De eerste noodtgang, direct onder aan de trap van de
traverse, kan om veiligheidsredenen niet als entree dienst doen. De
bedoeling is de twee entrees medio januari 2007 gerealiseerd te
hebben. De komende weken gaan partijen de voorstellen voor de
entrees verder uitwerken ten behoeve van de wijziging van de
huidige bouw- en gebruiksvergunning. Partijen zullen tevens zoeken
naar financiering van de voorgestelde maatregelen.

Aanpassingen Willemsplein-zijde

Al eerder was besloten een trap en een
roltrap te plaatsen aan de zijde van het Willemsplein. Om deze
trappen te kunnen plaatsen en de reizigersstromen goed te kunnen
verwerken, moet het bordes ten oosten van de ingang van het
tijdelijk station 2 meter verbreed en verlengd worden. De
realisatie van de vaste trap zal door deze extra aanpassingen naar
verwachting medio januari 2007 klaar zijn voor gebruik. Op dat
moment zal eveneens de opgaande roltrap gereed zijn. Ook de
verkeersaanpassingen aan het Willemsplein en de Oude Stationsstraat
zullen naar verwachting medio januari gereed zijn.

Al met al betekent dit dat medio januari
2007 de hierboven genoemde aanpassingen – twee entrees en
(rol-) trap Willemsplein - gereed zijn. Daarmee zijn de betrokken
partijen tegemoet gekomen aan de wensen van de reizigers voor een
snellere route naar de treinen. Met de aanpassingen hopen gemeente,
NS en ProRail dat de overlast voor de reizigers gedurende de
tijdelijke situatie gereduceerd wordt.

bron: ProRail