Energiebedrijven worden verantwoordelijk
voor een kwart van de extra energiebesparing die het kabinet wil
realiseren. Verder krijgt de energieprestatie van een huurwoning
invloed op de maximale huurprijs van het huis. Dit schrijven
minister Winsemius (VROM) en minister Wijn (EZ) in een brief aan de
Tweede Kamer.

In het Energierapport 2005 staat het
voornemen om het tempo van de nationale energiebesparing te
verhogen naar 1,5% per jaar. Nu is dat ongeveer 1%. De
energiebedrijven krijgen drie maanden om voorstellen voor deze
besparing te doen.

Huurprijs

VROM wil verder de energieprestatie van
een woning opnemen in het stelsel voor de waardering van woningen.
De energieprestatie wordt dan mede bepalend voor de maximale
huurprijs. Dit moet verhuurders stimuleren energiebesparende
maatregelen te nemen.

Bron:VROM