De nieuwe Planon-software release 2009.A biedt niet alleen ondersteuning voor LEED, maar ook voor de meest gebruikte methode voor gebouweninspectie: BREEAM. Met deze methode wordt de milieuvriendelijkheid van gebouwen bepaald. De BREEAM-norm, opgesteld door het Britse Building Research Institute, kan worden toegepast op allerlei nieuwe en bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen en industriële gebouwen. De Nederlandse Green Building Council heeft onlangs haar eigen versie van de BREEAM-norm gepubliceerd, die is afgestemd op regionale eisen en voorschriften.
Door de BREEAM-norm toe te passen op de eigen productportefeuille helpt Planon organisaties op verschillende manieren om duurzamer te werken.

Tijdens een BREEAM-inspectie
Organisaties moeten tijdens een BREEAM-inspectie kunnen aantonen dat ze aan de BREEAM-criteria voldoen. Planon houdt veel relevante gegevens en informatie bij, waardoor vastgoedbeheerorganisaties snel de benodigde bewijzen kunnen verschaffen in de vorm van onderhoudsplannen, controlecycli, monitoringresultaten, cijfers zoals aantallen/m2/afstanden/bezettingsgraad, procedures, documentatie, historische gegevens, energieverbruik enzovoort. Door de beschikbaarheid van deze informatie verloopt het BREEAM-proces sneller en gemakkelijker en kan een optimaal inspectieresultaat worden behaald.

Na een BREEAM-inspectie
De resultaten en pluspunten worden opgeslagen in de Planon-database. Hierdoor kunnen organisaties analyses uitvoeren op al hun portefeuilles om nieuwe kansen voor hun vastgoed te signaleren, te benutten en te analyseren en tegelijkertijd te voldoen aan de wettelijke eisen.

Deze gedegen input gebruikt Planon om bedrijven te ondersteunen in hun streven aan te tonen hoe ver ze zijn met het verwezenlijken van hun milieudoelstellingen. Ook ondersteunt Planon doelstellingen die te maken hebben met kostenbesparingen en duurzaamheid.
www.planon.nl
------------------------------------------ EINDE PERSBERICHT--------------------------------------

Over Planon
Planon is een zelfstandige en internationaal opererende leverancier van software en consultancy services. Planon optimaliseert en automatiseert de processen van ondersteunende afdelingen zoals Facility Management, Corporate Real Estate en IT Services en de processen van service providers. Het doel is het efficiënt en integraal organiseren van de services, infrastructuur, gebouwen en middelen. Met haar nieuwe à¢â‚¬à…“Green Workplace Economicsà¢à¢â‚¬Å¾¢ concept speelt Planon direct in op de noodzaak voor veel organisaties, om kosten te besparen en gelijktijdig duurzaamheiddoelstellingen te realiseren. Planon is actief in 14 landen, heeft eigen vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Groot Brittannië, Frankrijk, USA en India. Planon heeft wereldwijd meer dan 1300 klanten.

Noot aan de redactie:
Planon BV
Contactpersoon: mevrouw Yvette Graafland
Wijchenseweg 8
6537 TL Nijmegen
tel: +31(0)24-6413135
fax: +31(0)24-6422942
e-mail (algemeen): [email protected]
e-mail (persoonlijk):[email protected]
internet: www.planon.nl

Website: http://www.planon.nl