PvdA minister Plasterk (OCW) heeft de
Commissie Leraren om advies gevraagd over de aanpak van het
lerarentekort, de positie van de leraar en de kwaliteit van de
leraar. Voorzitter van de commissie is SER-voorzitter Rinnooy Kan.
De instelling van de tijdelijke Commissie Leraren komt voort uit
het coalitieakkoord. Daarin staat dat het kabinet streeft naar
minder werkdruk en meer kwaliteit in het onderwijs.

Volgens minister Plasterk is de
arbeidsmarkt voor leraren op dit moment in evenwicht. Vanaf 2010
dreigt echter door de vergrijzing een groot tekort aan leraren te
ontstaan, vooral in het voortgezet onderwijs.

De minister vraagt de commissie onder meer
advies over:

-de aanpak om het aanbod van leraren (en
ander onderwijspersoneel) te vergroten en -de kwaliteit van leraren
te versterken;

-de manier waarop het onderwijs kan worden
georganiseerd zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en
de werkdruk wordt verminderd;

-de manier waarop het beroep
aantrekkelijker kan worden gemaakt voor zittend en nieuw
personeel.

De tijdelijke Commissie Leraren zal na de
zomer een advies uitbrengen.

Bron:OCW