Tijdens het 2e Congres Elektronisch Factureren en Betalen op 15 november 2006, is het Platform Elektronisch Factureren officieel van start gegaan. Daar zijn tevens de founding partners tot nu toe van dit initiatief bekend gemaakt:  ACCS Groep, AcceptEmail, ADP Clearing, Anachron, Billington, Bluem, Diginotar, IM Nederland, InterCommIT, MOBA Consulting, Purchase2Pay.com, Q-BIS Billing Services, Silverback, SIMAC, Streamserve, TIE Holding en 20/20 VISION.

Het verzenden van elektronische facturen en het geautomatiseerd verwerken van inkomende facturen biedt grote voordelen voor verzenders en voor ontvangers in Nederland. Denk daarbij aan 600 miljoen euro per jaar aan besparingen, administratieve lastenverlichting, klantenbinding, concurrentievoordeel en milieubesparing. Vanwege diverse oorzaken blijft bij mogelijke gebruikers koudwatervrees bestaan. Dit komt allereerst omdat er geen eenduidig beeld bestaat rondom de varianten en aspecten van elektronisch factureren. Bovendien zijn gebruikers onvoldoende bekend met de mogelijkheden en voordelen van elektronisch factureren. Verder ontbreekt nog een duidelijke prikkel vanuit de overheid.

Platform ELFA is geïnitieerd door Silverback en heeft als hoofddoelstelling om de penetratiegraad van elektronisch factureren in Nederland te vergroten, om daarmee iedereen versneld te laten profiteren van de grote voordelen van elektronisch factureren. De activiteiten van Platform ELFA richten zich onder meer op het activeren van individuele bedrijven, brancheorganisaties, de publieke sector en boekhoudpakketten en ERP systemen om elektronisch factureren toch vooral toe te passen. Daarnaast worden resultaten geboekt inzake standaardisatie, (self)audit, een overlegstructuur met de fiscus en promotie van de deelnemers.

Deelname aan Platform ELFA is niet alleen voorbehouden aan aanbieders van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Deelname staat ook open voor gebruikers, publieke instellingen, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen en brancheorganisaties. Daarnaast worden uitdrukkelijk organisaties uitgenodigd die met hun dienstverlening aan elektronisch factureren grenzen, zoals credit-management organisaties en financiële instellingen. Belangstellenden kunnen zich nog tot 1 december 2006 aanmelden als founding partner en daarna als deelnemer .

bron:Silverback