Op 3 september 2008 heeft Platform ELFA haar nieuwe website aan de deelnemers van het kennisplatform gepresenteerd. Hiermee biedt Platform ELFA geïnteresseerden, gebruikers, aanbieders en deelnemers een uitgebreid, informatief en interactief vertrekpunt voor informatie over elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking.

Elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking
Elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking (e-factureren) zijn sinds 2006 in toenemende mate onderwerp op de agenda van zowel politiek als bedrijfsleven. Het gebruik van e-factureren en de rol die Platform ELFA daarin speelt, ontwikkelen zich in rap tempo. De behoefte aan eenduidige informatie over dit onderwerp neemt toe en de vragen worden concreter. Er is vanuit het bedrijfsleven bovendien steeds meer informatie beschikbaar die kan voorzien in de behoefte naar duidelijkheid over het onderwerp.

Online community
Vanuit dergelijke ontwikkelingen ontstaat de behoefte aan een mechanisme dat geïnteresseerden en betrokkenen in staat stelt om die informatie aan te leveren of te vinden waaraan op dat moment behoefte bestaat. Daarnaast is (e-)factureren een digitale ontwikkeling waar online communicatie-instrumenten goed bij aansluiten. Dit heeft ertoe geleid dat de website www.platformelfa.nl grondig is aangepast. Het heeft de vorm van een actuele nieuwssite gekregen die binnenkort wordt aangevuld met diverse interactieve mogelijkheden zoals een LinkedIN-groep, digitale brochures en een forum waardoor het geheel een ´online community´ genoemd kan worden. Daardoor ontstaan nog meer mogelijkheden voor rechtstreeks contact tussen deelnemers van Platform ELFA en bezoekers van de online community.

Platform ELFA
Platform ELFA bestaat uit meer dan vijftig deelnemende bedrijven en partners zoals publieke organisaties, branchevertegenwoordigers en congresorganisaties. De organisatie beschikt over kennis, ambitie en daadkracht om concrete resultaten neer te zetten en wil invulling geven aan haar ambitie en doelstelling om de toonaangevende vertegenwoordiger van dit onderwerp in Nederland te blijven. Platform ELFA heeft als missie om de penetratiegraad van e-factureren in Nederland te vergroten om zo iedereen versneld te laten profiteren van de grote financiële en praktische voordelen van elektronisch factureren.

EINDE PERSBERICHT
________________________________________
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over Platform ELFA kunt u contact opnemen met de heer Pieter Kwant. U kunt bellen naar 026-3214607 of mailen naar [email protected]  

Platform Elektronisch Factureren
Westervoortsedijk 50
6827 AT ARNHEM

www.platformelfa.nl
[email protected]