Het Platform Nouwen is volgens Groenlinks op een teleurstelling uitgelopen. Het advies leidt tot meer asfalt en beton en lost de problemen niet op. Bovendien is er geen draagvlak: de partijen blijven op essentiële punten verdeeld. Kostbare tijd is verloren gegaan. Minister Peijs à©n de Tweede Kamer moeten keihard aan de slag om de luchtvervuiling en files wà©l op te lossen.

Het verdeelde advies van de het Platform Nouwen zet de wereld op z'n kop: heffingen op het autoverkeer worden niet ingezet voor minder en schoner verkeer, maar voor extra geld voor nog meer asfalt. Dit lost de files niet op. Het maakt de problemen voor milieu, leefbaarheid en gezondheid alleen maar erger. Extra asfalt kan ook helemaal niet: de Europese luchtkwaliteitsnormen staan dit niet toe.

Voor de lange termijn adviseert de commissie-Nouwen een landelijk dekkende kilometerheffing. Dit is op zich goed, maar veel te laat. Tegelijkertijd pleit een meerderheid van de commissie voor een grote rol van het bedrijfsleven bij het beheer, de tarieven en de besteding van de opbrengsten. GroenLinks wijst deze greep naar de macht door het bedrijfsleven volstrekt af. Gekozen volksvertegenwoordigers en niet het bedrijfsleven moeten gaan over inzet van ons belastinggeld à©n over de infrastructuur. Er zijn grote maatschappelijke belangen in het geding (milieu, leefbaarheid, bereikbaarheid, volksgezondheid)

GroenLinks pleit voor zo snel mogelijke invoering van een ´regulerende' in plaats van een ´asfalterende' heffing. Heffingen zijn vijf maal effectiever dan de aanleg van meer asfalt, zo blijkt uit onderzoek dat CPB en RIVM voor het platform uitvoerden. GroenLinks wil een regulerende heffing allereerst invoeren rondom de grote steden. De commissie-Nouwen heeft alleen maar tijdsverlies opgeleverd bij de voorbereidingen hiervan. De initiatief-Tolwet van Wijnand Duyvendak ligt klaar om hier zo snel mogelijk mee te beginnen. In 2007 kunnen de eerste systemen werken.

GroenLinks wil snel een hoorzitting met alle leden van de commissie-Nouwen. De minister dient publiekelijk afstand te nemen van het advies. Ze moet aangeven hoe ze wil komen tot een zo spoedig mogelijke introductie van een effectief systeem van beprijzen van het autoverkeer.

bron:Groenlinks

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular