Tijdens het overleg tussen BZK, VNG en KNVB op 16 maart is afgesproken dat onder voorbehoud de nieuwe competitieopzet kan worden ingevoerd voor het seizoen 2005 - 2006. Het voorbehoud betreft de invoering van een systeem van pasfotoregistratie door de eredivisieclubs met ingang van dit seizoen.

De VNG gaat dan ook niet akkoord met het standpunt van de Stuurgroep Voetbalvandalisme dat dit voorbehoud kan worden opgeheven. Het pasfotoregistratiesysteem is een voorwaarde om te kunnen instemmen met de invoering van playoffs.  Als het systeem niet is ingevoerd hebben de burgemeesters de bevoegdheid de wedstrijden te verbieden.

bron:VNG