DHV-adviseur Peter van Leeuwen heeft de essaywedstrijd 21minuten.nl gewonnen met zijn essay 'Zorgen over de erfenis van Abraham Kuiper'. Hierin pleit hij voor een herbezinning op artikel 23 uit de Grondwet. Zijn DHV-collega's Peter Edward Boer en Anjo Travaille kregen een eervolle vermelding voor 'Het aanzien van 2025' in de categorie Korte Verhalen. Beide verhalen zijn te lezen op www.21minuten.nl.

Het thema van de wedstrijd luidde 'De toekomst van Nederland'. DHV heeft de essaywedstrijd aangegrepen om haar adviseurs uit te dagen hàºn toekomstvisie te verwoorden. In hun dagelijkse adviespraktijk zijn veel van hen betrokken bij de ontwikkeling van Nederland. Ze lossen daarbij uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken op voor overheden en bedrijfsleven op onder andere terreinen als ruimtelijke inrichting en milieu, mobiliteit en infrastructuur, water en bouw en industrie.

Samenvatting winnend essay

In zijn essay 'Zorgen om de erfenis van Abraham Kuiper' pleit Van Leeuwen voor een herbezinning op artikel 23 uit de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs waarborgt. Herbezinning kan leiden tot de homogene samenleving die we wensen. Artikel 23 heeft volgens Van Leeuwen de verzuilde samenleven uit de vorige eeuw versterkt. Een samenleving waarin men zich niet bemoeide met leden uit de andere zuil. Een vorm van negeren die we in Nederland tolerantie zijn gaan noemen, volgens Van Leeuwen. Nu Moslims ook eigen scholen gaan oprichten verandert er iets. Anders dan de traditionele zuilen, zijn Moslims niet zo gemakkelijk bereid de anderen te negeren. Volgens van Leeuwen komt dat omdat zij als bedreigend worden ervaren. Daarom is het voor het realiseren van een homogene samenleving belangrijk dat de jeugd opgroeit in een 'absolute mix' van godsdiensten culturen. "Het organiseren van scholen, (...), in elkaar beconcurrerende groepen is dan niet meer relevant, waardoor er een grote synergie tot stand kan komen", aldus van Leeuwen. Daarnaast ziet hij voor de ontwikkeling van een homogene samenleving een belangrijke rol aan allochtone Nederlandse meisjes. Veel van hen hebben gestudeerd of studeren. Zij zouden de jongens moeten weerhouden een bruid te importeren.

Over 21 minuten.nl

Ruim dertig DHV-adviseurs deden mee aan de essaywedstrijd van 21minuten.nl. In totaal namen 500 mensen deel aan de wedstrijd.
De essaywedstrijd was uitgeschreven in het verlengde van het groot maatschappelijk on-line onderzoek 21minuten.nl, dat dit voorjaar werd gehouden. Het doel hiervan was het op een objectieve manier informeren van de Nederlandse beleidsvormers en opinieleiders over oplossingen die de bevolking voorstelt voor de belangrijkste maatschappelijke problemen. 21minuten.nl is een onafhankelijk, belangeloos initiatief van McKinsey&Company, Planet Internet, Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad en MSN.

bron:DHV Groep

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular