Donderdag heeft het ministerie van VROM
prijzen uitgereikt aan drie projecten die een mooi voorbeeld zijn
van het tijdig betrekken van burgers bij beleid: het
wijkontwikkelingsplan Kerkelanden in Almelo (gouden pluim),
buurtaanpak 'Face your world' in stadsdeel Amsterdam Slotervaart
(zilver), 'Kolonisten van de wijk' in de Rivierenwijk in Deventer
(brons). De projecten zijn genomineerd door een burgerjury.

Het idee voor de prijs kwam vanuit de
Publieksagenda van VROM in 2004. Hierin hebben burgers aangegeven
welke VROM-onderwerpen zij het belangrijkst vinden en in welke
volgorde deze volgens hen moeten worden aangepakt. Gisteren hebben
deelnemers aan de Publieksagenda gestemd op de drie projecten
tijdens een terugkombijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst ging minister
Winsemius de discussie aan met het publiek: Wat vinden we eigenlijk
van burgerparticipatie? Het positieve gevoel overheerste. Al
vroegen sommigen zich zich af wat het nu echt oplevert. Winsemius
vindt dat "niet een paar mensen moeten gaan nadenken, maar vele
miljoenen. Dan wordt het pas echt leuk in Nederland." En als mensen
een plan hebben, moet je ze niet helpen. "Het is net als met
kinderen: je moet de weg voor ze vrijmaken. Dat is de taak van de
bestuurder en de ambtenaar."

bron:VROM