Dinsdag 22 maart organiseren verschillende vluchtelingenorganisaties
´De Nacht van de Vervanging'. Een aantal bekende Nederlanders en
politici biedt onderdak aan uitgeprocedeerde vluchtelingen. Dit doen
zij om aandacht te vragen voor de situatie van de '26.000
vluchtelingen' die onder de oude vreemdelingenwet asiel hebben gevraagd
(voor april 2001).  Hiermee doen zij een beroep op de politiek om
een een regeling te treffen voor deze groep.

Onderdak wordt gegeven door: Huub van der Lubbe, Rob Kamphues,
Marion Bloem, Samira Abbos, Paula van der Oest, Frenk der Nederlanden,
Thà© Lau en Chris van der Heijden. En uit de politiek door: Karina
Schaapman (PvdA), Godelieve van Heteren (PvdA), Marijke Vos (GL),
Ronald Schà¶nberger, Netty Gelijsteen en Jupijn Haffmans (Amsterdam
Anders/De Groenen).,

Bij de avondmaaltijd zullen ook
aanwezig zijn: Jan Terlouw, Karel Glastra van Loon, Karin Spaink, Geert
Mak, Anja Meulenbelt, Lydia Rood, Kees Schaapman en David Lammers. Zij
zullen ook hun bijdrage leveren aan het programma.
Foppe de Haan,
Jeroen Krabbe, Bettine Vriesekoop en Sietze van der Zee kunnen deze
nacht helaas niet maar hebben wel hun bereidheid geuit in de toekomst
mee te werken aan de campagne "Prominent Pardon"
 
De nacht
begint met een gezamenlijke maaltijd vanaf 19.00 uur aan de Plantage
Doklaan 12  te Amsterdam. Daarna is er een programma onder leiding
van Chris Keulemans. Vervolgens zullen de verschillende deelnemers naar
huis gaan en voor een nacht gastvrijheid bieden aan een of meerdere
vluchtelingen. Mama Cash biedt als organisatie ook onderdak aan een
aantal vluchtelingen.
 
De actie vindt plaats omdat er nog
steeds geen oplossing is voor de vluchtelingen die nu uitgeprocedeerd
dreigen te raken, of voor wie het al zover is. Al jaren hebben hun
procedures zich voortgesleept. Samen met hun kinderen zijn zij in de
Nederlandse samenleving geworteld.
De mensen die meewerken aan de
Nacht van de Vervanging willen niet lijdzaam toezien hoe deze
medelanders in vertrek- en uitzetcentra zullen belanden. Het mag niet
zo zijn dat straks hele gezinnen worden uitgezet naar landen als Irak,
Afghanistan, China, Somalië, Sudan en Congo, waar het uitermate
onveilig is. Daar hebben in Nederland geboren en opgegroeide kinderen
niets te zoeken! Ook kan het niet zo zijn dat individuen en gezinnen
ontdaan van al hun rechten op straat terecht komen.
 
De
nacht van de vervanging sluit aan bij de actieweek tegen racisme en
intolerantie, georganiseerd door het platform allemaal anders, allemaal
gelijk. De actieweek tegen racisme en tolerantie zal lopen van 21 tot
28 maart 2005.
Deze actie is de eerste in een reeks van de campagne
´Prominent Pardon'. De vluchtelingen moeten weer een gezicht krijgen.
Ze moeten voor het voetlicht komen om aan het Nederlandse publiek hun
verhaal te kunnen doen.
 
Bron:ASKV