De politie heeft sinds kort een rechtstreekse aansluiting op de
registers van de Centrale Justitiële Documentatie te Almelo (CJD).
Daarmee kunnen de regiokorpsen 'online' vaststellen welke criminele
antecedenten een aangehouden persoon heeft en daarmee mogelijk tot de
categorie veelpleger behoort. Als eerste zijn de korpsen in Utrecht,
Den Haag, Amsterdam en Dordrecht aangesloten op het register. Rotterdam
volgt op korte termijn. Met deze online toegang voor de politie
realiseert de CJD een belangrijk instrument voor Justitie en Politie
bij de aanpak van veelplegers.

De regiokorpsen van de politie richten zich in toenemende mate op de
categorie veelplegers. Daartoe worden de in de regio bekende
veelplegers in kaart gebracht. Als à©à©n van deze personen wordt
aangehouden kijkt de politie ook naar het strafrechtelijk verleden van
de persoon en niet enkel naar het laatst gepleegde delict. De criminele
antecedenten kunnen immers van belang zijn in de te kiezen
strafrechtelijke vervolging. In de eerste helft van 2005 krijgen ook de
overige politieregio's de beschikking over deze online-verbinding,
waardoor ook zij 24 uur per dag rechtstreeks de benodigde informatie
kunnen opvragen bij de CJD.

Deze maatregel past in het streven van de overheid om belemmeringen in
het verstrekken van strafrechtelijke informatie weg te nemen. Met de
wijziging van de wet Justitiële Documentatie van 1 april jl. is
rechtstreekse verstrekking van bovengenoemde informatie onder bepaalde
voorwaarden mogelijk.

De koppeling tussen de politiekorpsen en de CJD wordt mede mogelijk
gemaakt door het 'Convenant Electronische Informatie-uitwisseling
Justitie-Politie', dat is getekend tussen de Directie Informatisering
(DI) van het Ministerie van Justitie en het Concern
Informatiemanagement Politie (CIP).

Bron: Ministerie van Justitie