Een 30-jarige politiemedewerker van de politie Gelderland-Midden is
door de korpschef vanwege plichtsverzuim buiten functie gesteld.

De politiemedewerker zou ten onrechte gebruik hebben gemaakt van zijn
dienstwapen bij een achtervolging. Vervolgens zou hij een onjuiste
verklaring hebben afgelegd over het verloop van deze achtervolging en
zou hij valse aangifte hebben gedaan tegen de verdachte.

Het Bureau Interne Zaken van het korps Gelderland-Midden stelde naar
aanleiding hiervan, in opdracht van de Hoofdofficier van Justitie, een
onderzoek in. Daarbij is het ernstige vermoeden gerezen dat de feiten,
zoals die door de politieman zijn verklaard, niet op waarheid kunnen
berusten.

Er is proces-verbaal opgemaakt en dat is gezonden naar het Openbaar Ministerie.

Bron: Politie Gelderland-Midden