De politie in Alkmaar is begonnen om bromfietsers strenger te
controleren. Dat dat nodig is bleek maandag toen op 3 plekken in de
stad een controle werd opgezet.

Maandag heeft de politie in Alkmaar op
diverse plaatsen bromfietsers gecontroleerd. Dit gebeurde tussen 08.00
en 15.00 uur op de Koelmalaan, de Westerweg en de Zeswielen. In totaal
zijn 72 overtredingen geconstateerd en beboet, 43 voor snelheid, zeven
voor overschrijding geluid, twee keer voor brommen op het trottoir en
voor zaken als niet handsfree bellen, geen verzekeringsplaatsjes,
certificaten e.d.  De aanpak van overlast en het gevaarlijk rijden
door bromfietsers heeft voor de politie prioriteit. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat 38% van de overlastvormen te relateren is aan
jeugd.

Brommeroverlast maakt hier deel van uit. Deze overlast staat ook
op de derde plaats van zaken, die volgens buurtbewoners extra aandacht
verdienen. Bovendien leidt onverantwoordelijk rijgedrag te vaak tot
verkeersslachtoffers. De politie voert regelmatig intensieve controles
uit. Ook tijdens algemene verkeerscontroles gaat extra aandacht uit
naar bromfietsers.

 

bron:politie Noord Holland Noord