De politie heeft een 21-jarige in Venlo wonende man donderdagmiddag
omstreeks 19.00 uur kunnen overreden zijn vier maanden oude baby te
overhandigen aan hulpverleners. De man, vader van het kind, moest de
baby overdragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Hij weigerde dit
en dreigde zichzelf en het kind letsel te zullen toebrengen. De man was
samen met zijn vrouw en kind uitgenodigd door de Raad van de
Kinderbescherming om donderdagmiddag om 14.00 uur aan de Bredeweg in
Roermond te verschijnen.

Toen hij daar de beslissing van de Raad vernam, greep hij het kind en
wilde dit niet meer afgeven. In zijn poging de baby te kunnen houden,
uitte hij zijn dreigementen. De medewerkers van de Raad voor de
Kinderbescherming alarmeerden de politie, die samen met een medewerker
van de crisisdienst van het Riagg, met gespecialiseerde onderhandelaars
op de man inpraatten. Na vijf uur praten wisten zij de vader ervan te
overtuigen het kind aan de hulpverleners te overhandigen. De baby is
ter observatie overgebracht naar het ziekenhuis en de vader is door de
politie aangehouden. Hij is overgebracht naar het bureau, waar hij is
ingesloten.

Bron: Politie Limburg-Noord