Deze afspraken zijn gisteren formeel van kracht geworden door de ondertekening van het Lokaal Veiligheidsarrangement Geweld door NS, Korps Landelijke Politiediensten - dienst Spoorwegpolitie, Politie Midden en West Brabant en Openbaar Ministerie Breda. Daarmee is de politieregio Midden en West Brabant de eerste regio waar dergelijke afspraken gemaakt worden. Het is de verwachting dat andere regio's zullen volgen.

Het Openbaar Ministerie Breda, het KLPD-Spoorwegpolitie Unit Zuid West, de Nederlandse Spoorwegen en de regiopolitie Midden en West Brabant slaan de handen ineen en gaan daadkrachtig optreden om geweld tegen NS personeel terug te dringen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over ieders rol in deze samenwerking. Het resultaat van het Lokaal Veiligheidsarrangement Geweld is een grotere pakkans voor geweldplegers en een consequente strafvervolging. Hiermee willen we de boodschap geven: geweldpleging tegen een NS medewerker is een zeer ernstig feit en we pakken dit gezamenlijk hard aan.

De gevolgen van agressie en geweld in het openbaar vervoer worden helaas elke dag duidelijk. NS zorgt dan ook voor een goede scholing van hun personeel zodat zij zo goed mogelijk kunnen optreden in problematische situaties. Bij emotionele of gewelddadige incidenten vindt goede opvang van NS personeel plaats. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat het personeel altijd een aangifte doet, zodat onderzoek en vervolging door de politie en het Openbaar Ministerie mogelijk zijn.

Aan meldingen van fysiek geweld door NS-personeel kent de politie de hoogste prioriteit toe. Dit betekent dat de Spoorwegpolitie direct actie onderneemt en ter plaatse gaat. Wanneer de Spoorwegpolitie op dat moment te ver weg is om snelle actie te kunnen garanderen, verleent de politie Midden en West Brabant assistentie. De Spoorwegpolitie verzorgt de opsporing en afhandeling van het misdrijf.

Het OM Breda is van mening dat NS personeel haar werk zonder geweld zou moeten kunnen uitvoeren. Het OM vervolgt verdachten van geweldsmisdrijven tegen NS personeel - daar waar mogelijk - streng en snel. Verdachten van geweld tegen NS personeel worden op vergelijkbare wijze vervolgd als verdachten van geweld tegen politiemensen. Ook draagt het arrondissementsparket Breda bij aan het informeren van de slachtoffers over het verloop van hun strafzaak. En zorgt het OM voor bemiddeling bij het verhalen van de schade.

Met de ondertekening van dit convenant komt tot uitdrukking dat geweld in zijn algemeenheid, en tegen NS personeel in het bijzonder, niet wordt getolereerd.
 
bron:politie midden west Brabant