In de gemeenten Echt-Susteren, Maasbracht, Roermond en Swalmen wordt weer een Veiligheidsscan uitgevoerd vanaf week 19 (9 mei). Inwoners van die gemeenten kunnen een vragenlijst ontvangen met vragen over onveiligheidsgevoelens, onveilige plekken en hebben ze de gelegenheid hun oordeel te geven over het functioneren van gemeente en politie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de B&A groep. De politie Limburg-Noord faciliteert en coà¶rdineert dit onderzoek.

Steekproefsgewijs ontvangen er in Echt-Susteren 6000, in Maasbracht 2000, Roermond 4500 en in Swalmen 1000 inwoners een vragenlijst in het kader van de Veiligheidsscan. De Veiligheidsscan is een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in de gemeenten en wijken. De gegevens die de scan opleveren kunnen een bijdrage leveren aan lokaal integraal veiligheidsbeleid. De vier gemeenten deden al eerder mee aan een Veiligheidsscan en hebben dus een 0-meting. Ze kunnen dus eventueel nu gaan toetsen of genomen maatregelen en beleidsvoorstellen het gewenste effect hebben gehad.

Het is overigens de laatste Veiligheidsscan in deze vorm. Landelijk wordt er gewerkt aan een nationale Veiligheidsmonitor. Deze nieuwe nieuwe Veiligheidsmonitor wordt een samenstelling van de huidige Politiemonitor Bevolking, de gemeentelijke Leefbaarheids- en Veiligheidsenquete en een onderzoek naar de leefsituatie van het CBS. Op termijn worden deze onderzoeken vervangen door de nationale Veiligheidsmonitor. De politie Limburg-Noord zal deze nieuwe koers volgen en daarom zal de Veiligheidsscan verdwijnen.
 
bron:Politie Limburg-Noord