Regiopolitie Groningen is dit weekend
opvallend aanwezig op de Noordelijke Motorbeurs in Martiniplaza.
Verkeersspecialisten van het Groninger korps geven er tekst en
uitleg over het hoe en waarom van verkeershandhaving. In haar stand
(nr. 7053) laat de politie controlemethoden zien en is een
politiemotor te bewonderen. De politie presenteert er dit jaar ook
de nieuwe motorkleding.

Regiopolitie Groningen neemt al enige
jaren deel aan de motorbeurs. Het evenement blijkt een goede plek
te zijn om een gesprek aan te gaan met weggebruikers over hun
ervaringen op de weg. Dit jaar wordt de beurs aangegrepen om via
een enquête meer te weten te komen over motorrijders. De
vragenlijst wordt door de speciale hoofdagent Jan van Dijk aan de
man gebracht. Hij deelt tijdens de beurs massaal
‘bonnen’ uit aan bezoekers. Mensen die de enquête
ingevuld bij de politie inleveren, ontvangen een leuke gadget ter
bevordering van de verkeersveiligheid. Tijdens de beurs controleert
de politie vanzelfsprekend wel het normale verkeer. Mensen die de
verkeersregels niet naleven, lopen het risico hiervoor bekeurd te
worden.

bron:Politie Groningen