Uit de beantwoording van de ministers van
Justitie en Binnenlandse Zaken van kamervragen naar aanleiding van
de zaak Suzanne Wisman blijkt niet dat er fouten zijn gemaakt door
Politie Drenthe en het Openbaar Ministerie Assen.

Beide ministers stellen in de
beantwoording vast dat de ontstane beeldvorming over vermeende
fouten van Politiekorps Drenthe onjuist is. Politie en Openbaar
Ministerie hebben naar behoren gereageerd op meldingen en
aangiften.

Politie en Openbaar Ministerie tonen zich
ingenomen met de beantwoording van de kamervragen. Zij hebben zich
indertijd moeilijk kunnen verdedigen tegen de negatieve publiciteit
omdat ze gebonden waren aan privacyregels. Ook konden zij tijdens
de behandeling van de kamervragen niet naar buiten treden over deze
zaak. Dat geldt trouwens nog steeds. Dit houdt verband met de
omstandigheid dat de zaak onder de rechter is.

De Regionale Driehoek heeft de medewerkers
van Politie Drenthe in kennis gesteld van het bovenstaande door
middel van een intern bericht.

bron:Politie Drenthe