Het kweken van hennep geeft behalve het risico op brand ook een groot risico om de huurwoning te worden uitgezet. De afgelopen maanden zijn er door IntermarisHoeksteen, na tussenkomst van de kantonrechter, reeds vier huurders hun woning uitgezet, omdat zij een hennepkwekerij in een ruimte van de woning hadden ingericht.

‘Het kweken van hennep in de woning is levensgevaarlijk’, zegt Jos Molenaar afdelingshoofd politie in Hoorn. ‘Brand als gevolg van hennepteelt in woningen komt regelmatig voor. Oorzaak is meestal kortsluiting, doordat illegaal stroom wordt afgetapt. De wirwar van elektriciteitskabels en transformatoren levert levensgevaarlijke situaties op. Daarnaast worden soms gevaarlijke stoffen zoals zoutzuur gebruikt bij de hennepteelt en zijn er grote financiële risico’s verbonden aan deze praktijken. Het gebruik van grote hoeveelheden water geeft veel vochtproblemen in woningen. Omdat het water wordt gebruikt in een zeer warme omgeving, is een plantage bovendien een mooie broedplek voor de legionella bacterie.’

Overlast
Redenen genoeg voor de politie en partner IntermarisHoeksteen  om deze vorm van criminaliteit hard aan te pakken en mensen te waarschuwen voor de risico’s van het telen van hennep. Er zijn steeds meer woningcorporaties die huurders de woning uitzetten wanneer in de woning een hennepkwekerij wordt aangetroffen. ‘Bij IntermarisHoeksteen is dit inmiddels standaard beleid,’ zegt Jos Ruiter directeur van de sector Markt. ‘Deze mensen komen dan ook niet meer in aanmerking voor een woning bij onze woningstichting. De kweek van hennep zorgt er niet alleen voor dat de staat van de woning snel verslechtert, ook brengt het overlast voor buren met zich mee en levert het gevaarlijke situaties op doordat er meestal illegaal stroom wordt afgetapt. Inmiddels zijn twee huurders van woningen aan de Kostertuin hun huis uitgezet. Ook bewoners van de Astronautenweg en Kieftentuin zijn hun woning kwijtgeraakt. Hieruit blijkt weer dat de gevolgen van het kweken van hennep in de woning groot kunnen zijn.’

Doelwit
‘Jaarlijks worden er tientallen hennepplantages in de gehele regio ontmanteld’, zegt Jos Molenaar. ‘Vele verdachten zijn reeds aangehouden en kregen fikse straffen. De stroom wordt door het energiebedrijf afgesloten en de gebruikte stroom moet alsnog volledig worden terugbetaald en er volgt een proces-verbaal wegens ‘ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel’. Dit houdt in dat wordt berekend hoeveel winst de verdachte heeft gemaakt met de kwekerij. Dit bedrag wordt teruggevorderd en kan tienduizenden euro’s bedragen. Een grote domper als men denkt even ‘makkelijk’ geld te verdienen…’

Bestrijden
De politie besteedt veel aandacht aan het oprollen van deze kwekerijen vanwege die hoge veiligheidsrisico’s. Daarnaast is het simpelweg verboden hennep te kweken. Bij de politie zijn er agenten die zich specifiek bezig houden met het bestrijden van drugscriminaliteit. Veel belangrijker nog is voorkomen dat mensen zich met deze praktijken bezig gaan houden. Voor de eigen veiligheid en die van anderen. Ziet u zelf iets verdachts of heeft u tips meldt u dit dan bij de politie op tel: 0900-8844, anoniem kan ook op tel: 0800-7000.

bron:Politie Noord Holland Noord