De integrale aanpak op het gebied van toezicht, handhaving en opsporing van milieuzaken heeft op dinsdag 17 oktober weer een stap vooruit gemaakt. In samenwerking met haar handhavingpartners heeft Politie Flevoland een milieuvlucht uitgevoerd waarbij beelden direct zijn weergegeven en opgenomen.

Met hulp van een helikopter van het KLPD zijn camerabeelden van vooraf aangewezen objecten doorgestuurd naar een groot scherm waarop ambtenaren van de partners, zoals de Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat Lelystad, Gemeente Urk, Gemeente Dronten en het Waterschap Zuiderzeeland, mee konden kijken. Ieder heeft zo vanuit zijn expertise de beelden gevolgd en geïnterpreteerd.

Tijdens de vlucht kon aan de politiewaarnemer om een specifiekere opname worden gevraagd. Waar dus voorheen slechts door de ogen van de milieuspecialist van de politie werd gekeken, waren nu ook andere experts in de gelegenheid de waarnemingen direct te volgen. Waar nodig kan op deze manier vanuit de participerende diensten direct actie worden ondernomen naar het gefilmde object. In andere gevallen zal een plan van aanpak volgen om eventuele overtredingen te doen stoppen.

Met deze nog slimmere inzet van mensen en middelen maken de gezamenlijke veiligheidspartners een flinke stap vooruit bij de opsporing van milieudelicten. Met meer ogen in de lucht zijn de vluchten uitgevoerd boven de gemeenten Urk en Dronten.
 
bron:Politie Flevoland