Met de demontage van de laatste analoge zendmast dinsdagmorgen bij politiebureau De Doelen in Lelystad is Politie Flevoland nu helemaal over op het digitale netwerk van C2000. In totaal zijn in Flevoland op 26 locaties de antennes van het analoge netwerk weggehaald. Flevoland is daarmee de tweede regio waar de politie nu volledig digitaal communiceert, zonder analoge back-up.

Het korps is sinds oktober 2004 al vrijwel compleet over op het digitale systeem. Alleen de mobilofoons en de communicatiemiddelen van de motoragenten moesten nog worden aangepast. Daarom was er tot begin 2005 nog sprake van een koppeling tussen analoog en digitaal. Daarna is het oude systeem volgens de landelijke eisen nog aangehouden als back-up.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf in januari 2006 toestemming om het analoge systeem af te breken, nadat in december 2005 de laatste politieregio over was gegaan op C2000. Vanaf dat moment kon de aanbesteding voor de sloop van start gaan. In mei volgde de gunning, waarna begonnen is met het weghalen van de oude antennes.

Testen wijzen uit dat het bereik en de ontvangst van C2000 overal voldoet aan de eisen. Ook bij uitval van een mast zijn er voldoende maatregelen genomen om de verbinding te garanderen. Naast de politie zijn ook de brandweer en ambulancedienst over op C2000. Bovendien maken ook een aantal veiligheidspartners, zoals de Stichting Perspectief, Veiligheidszorg Almere en het Veilig Op Straat-team gebruik van het netwerk.

Professioneel verwijderd
De analoge antennes, gemonteerd op gebouwen en masten variërend van zes tot 50 meter hoog, zijn verwijderd door een professioneel aannemersbedrijf. Het ijzer is verkocht en de accus, zender en ontvangers worden op een milieuverantwoorde manier afgevoerd en/of vernietigd.

Inzet bij rampen
De relaisposten van de zender/ontvangers worden na de ontmanteling geschonken aan de Stichting Dutch Amateur Radio Emergency Service (Dares), die professionele hulpverleningsdiensten ondersteunt bij de bestrijding van rampen en grootschalige incidenten op nationaal én internationaal niveau. Zo heeft Dares zich onder meer ingezet voor de hulpverlening na de Tsunami in Azië en de orkaan Katrina.

bron:Politie Flevoland