10 politiemedewerkers beedigd door korpschef Eringa

Almere 31-01-2005 - Korpschef Pier Eringa beedigde maandagmorgen tien
nieuwe politiemedewerkers die afkomstig zijn van defensie. In zijn
toespraak benadrukte Eringa dat de burger recht heeft op een integer
politiekorps en daarop moet kunnen vertrouwen. Het afleggen van de eed
of de belofte is dan ook niet zomaar wat.

Politie Flevoland scoort, vergeleken met andere korpsen, hoog waar het
gaat om het aantal interne onderzoeken. Eringa sprak over 35 van deze
onderzoeken op jaarbasis waarvan de helft strafrechtelijk en de andere
helft disciplinair is. Dit aantal is te hoog volgens de korpschef maar
het cijfer is mede ontstaan doordat het korps actief is in de aanpak
van misstanden. Daarbij komt dat er veel jonge en enthousiaste
medewerkers zijn die in het heetst van de strijd soms wel eens in de
fout gaan.

De misstappen van politiefunctionarissen variëren van het lekken van
informatie, verkeerd gebruik van internet tot verduistering van
goederen. Door de stevige aanpak bij deze feiten zijn we ook het korps
waar het meest zorgvuldig met internetgebruik wordt omgegaan. Als uit
een onderzoek blijkt dat de betrokken politieambtenaar verwijtbaar
gedrag heeft getoond dan volgt een maatregel. Die kan liggen tussen een
corrigerend gesprek tot ontslag. "Wij zijn een top-korps dat goed,
netjes en betrouwbaar is. Bij twijfel volgen maatregelen", aldus Eringa

De tien beëdigde militairen kregen zo een stevig welkom in het
politiekorps Flevoland maar gaan enthousiast aan de slag in hun eerste
werkstage die vanaf vandaag begint. Twee van de beëdigde politiemensen
gaan bij de Technische Recherche aan het werk. De anderen rouleren
voorlopig door het korps om de geleerde theorie in de praktijk te
brengen.

Bron: Politie Flevoland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular