Lelystad 14-02-2005 - Met de overhandiging van à©à©n blauw
politieoverhemd door plaatsvervangend chef Facilitair Bedrijf Daan
Draaijer aan de directeur van de landelijke afdeling herbestemming
goederen van het Leger des Heils Piet Stiger, heeft Politie Flevoland
maandag 14 februari een grote inzamelingsactie afgerond. In totaal 1500
overhemden werden de afgelopen maand ingeleverd.

De actie werd opgezet, nadat bekend werd gemaakt dat op 1 januari van
dit jaar agenten verplicht zijn zich te kleden in een witte blouse. De
blauwe uitvoering mag niet meer gedragen worden. De verandering is een
voorbode voor het nieuwe politie-uniform, dat eind 2005 naar alle
waarschijnlijkheid een feit is.

Politie Flevoland vond het jammer dat er geen nieuwe bestemming voor de
blouses was en startte de actie. Op de grote politiebureaus in heel
Flevoland (Lelystad, Almere en Emmeloord) werden vervolgens containers
geplaatst, waar agenten hun overhemden konden inleveren. Ook op de
kleinere vestigingen was het mogelijk de blauwe blouses af te geven. In
totaal werden er sinds begin januari honderden exemplaren ingeleverd,
eentje daarvan werd maandag symbolisch overhandigd.

Goede daden

Het korps koos er bewust voor om dit op Valentijnsdag te doen. De
oorsprong van Valentijnsdag gaat volgens de meeste bronnen terug tot in
de derde eeuw na Christus. In Rome leefde toen een priester genaamd
Valentinus. Hij stond bekend om de goede daden die hij verrichte voor
zieken, ouderen en armen.

Directeur Piet Stigter was dan ook blij met de actie. Hij sprak zijn
dank uit en gaf aan dat de overhemden voor de diverse onderdelen van
hulpverlening gebruikt zullen worden.

Bron: Politie Flevoland