Politie Flevoland heeft met tevredenheid kennis genomen van het nieuwe budgetverdeelsysteem (BVS) politiesterkte, dat woensdagmiddag bekend is gemaakt door minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Daarin staat dat het korps de beschikking krijgt over meer financiële middelen (ruim 16 miljoen), waardoor het de komende jaren kan groeien naar een totaalsterkte van meer dan de huidige 1050 medewerkers.

Hiermee komt voor Politie Flevoland een einde aan jaren van financiële onzekerheid en kan binnenkort de politiesterkte weer op niveau worden gebracht. Met het nieuwe BVS wordt volgens Politie Flevoland recht gedaan aan de specifieke omstandigheden van de regio, zoals de snelle bevolkingsgroei en het toenemende werkaanbod. De afgelopen jaren heeft het korps hiervoor voortdurend erkenning gezocht bij de minister van BZK.

De nieuwe budgetverdeling betreft een voorlopige uitkomst en een exact aantal agenten voor Politie Flevoland  is dan ook nog niet aan te geven. De details moeten de komende tijd nog verder besproken worden.
Werven
Op dit moment heeft het korps 1050 agenten in dienst. Dat is inclusief de vijftig militairen die eind 2004 instroomden in Flevoland. Daarmee werd een startsein gegeven om meer medewerkers binnen te halen. Inmiddels is Politie Flevoland weer volop aan het werven.
Dat werven gebeurt onder meer aan de voorkant, dus door het naar de politieschool sturen van studenten, die vervolgens een vierjarige opleiding tot allround politiemedewerker – het zogenaamde PK 4 niveau- volgen. Daarbij worden theorie en praktijk om de drie maanden afgewisseld. Deze vorm van onderwijs startte in 2002. Afgelopen vrijdag studeerden de eerste tien studenten van Politie Flevoland af. Ze vormden op 27 januari een feestelijk onderdeel van in totaal 112 allround politiemedewerkers uit 21 korpsen die hun diploma ontvingen in Apeldoorn. Al eerder stroomden zogenaamde PK 2 studenten – politiesurveillanten -  na hun opleiding het korps in.
Ervaring
Wat het werven van nieuw personeel betreft gaat het Politie Flevoland niet alleen om studenten, maar zeer zeker ook om ervaren collega’s. Voor die laatste categorie is het korps op dit moment actief aan het werven om collega’s van andere korpsen - al dan niet woonachtig in Flevoland - enthousiast te krijgen om in Flevoland aan de slag te krijgen. Het korps hoopt binnenkort de eerste 25 collega’s met ervaring binnen te halen.
bron:Politie Flevoland