Met de campagne: ‘Licht aan
daar kun je mee thuis komen’
, probeert de overheid
(brom)fietsers zover te krijgen dat ze juiste verlichting voeren.
Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat (brom)fietsers
tijdens het donker opvallen waardoor ongelukken voorkomen worden.
Uit onderzoek blijkt dat als 1 procent beter opvalt in het verkeer
door verlichting dit circa tien fietsslachtoffers per jaar
scheelt.

Mobiele controle op verlichting door
politiebikers

De politie wil werken aan
verkeersveiligheid en heeft daarom in 2006 regelmatig op de
aanwezigheid van verlichting bij (brom)fietsers gecontroleerd. Niet
alleen door op vaste plaatsen de (brom)fietsers die langs komen
rijden te controleren, maar ook door mobiele controles. Met de
komst van politiebikers is het eenvoudiger geworden om
(brom)fietsers die geen juiste verlichting voeren te controleren.
De politiebikers kunnen de (brom)fietser makkelijker staande houden
en aanspreken.

Controles op verlichting ook in de
lente en de zomer

De politie hoopt door steevast te
controleren, ook tijdens de lente en zomer, het aantal
(brom)fietsers met goede verlichting toe te laten nemen wat de
verkeersveiligheid ten goede komt. De politie merkt op dat, nadat
er op een bepaalde plaats regelmatig gecontroleerd is, er in
verloop van tijd minder bekeuringen uitgeschreven worden. De
controles van de politie lijken dus effect te hebben op het
verkeersgedrag en worden dan ook het komende jaar voortgezet.

De politie controleert niet alleen
tijdens de korte, donkere dagen, maar ook na langere, lichte dagen.
Meer mensen stappen tijdens deze dagen op de fiets, maar vergeten
dat licht later op de avond misschien nodig is. De politie hoopt
dat meer (brom)fietsers goede verlichting voeren in 2007 zodat de
politie minder bekeuringen hoeft uit te schrijven.

Bekeuringen voorkomen

De bekeuringen voor geen of onjuiste
verlichting kunnen eenvoudig voorkomen worden. Een fietsreparatie
bij de fietsenmaker kost vaak minder dan een bekeuring á 20
euro. Op de site www.fietslichtaan.nl staat
precies beschreven waaraan fietsverlichting hoort te voldoen.

Bron: Politie Hollands Midden