De politie in Groningen doet een eigen
onderzoek naar het verloop van een verkrachtingsonderzoek. Door het
openbaar minsterie werd geconcludeerd dat het verslag van het
verhoor in het proces-verbaal onzorgvuldig was weergegeven.

Daarmee wil de politie leren van dit
onderzoek en gemaakte fouten worden met de betrokken rechercheurs
besproken ter voorkoming van onzorgvuldigheden in de toekomst. De
korpsleiding is zich bewust van de impact van deze zaak en neemt
deze zeer serieus. Een onderzoek is opgestart en noodzakelijke
maatregelen worden genomen

De onzorgvuldigheid heeft geen gevolgen
gehad voor het verloop van de behandeling op de zitting bij de
rechtbank. De betrokken officier van justitie heeft na overleg met
de politie vroegtijdig de gebreken in het proces-verbaal ontdekt.
Hij stelde de rechtbank en de verdediging daarvan voor de zitting
op de hoogte. Omdat niet is gebleken van een bewuste schending van
het vervolgingsproces werd de verdachte door de rechter
veroordeeld.

bron:Politie Groningen