In de periode 2003 – 2006 heeft
Politie Haaglanden goed gepresteerd. Er waren een kwart minder
aangiften en 55.000 mensen minder werden slachtoffer van een
misdrijf. Maar Politie Haaglanden geeft wel een winstwaarschuwing.
Dat zei waarnemend korpschef Frank Paauw tijdens de
nieuwjaarsreceptie van het korps.

De regio Haaglanden is veiliger geworden.
Maar doordat het korps kampt met omderbezetting wordt het wel
moeilijker om de goede prestaties van Politie Haaglanden te
handhaven.

Menskracht nodig

“De vijver van de veelplegers is
voor een groot gedeelte leeggevist. We willen steeds meer zwaardere
zaken binnenbrengen. Dat vraagt meer werk en menskracht”,
aldus de waarnemend korpschef. “De evenementen en
demonstraties in de regio vragen daarnaast veel capaciteit van het
korps. Ook dat zal een effect op de resultaten hebben.”

Uitdagingen in 2007

Paauw ziet voor het korps een aantal
uitdagingen in 2007. De reactietijden voor de noodhulp zullen onder
de loep worden genomen. Bijzondere aandacht vraagt Paauw voor het
‘routinewerk’, zoals woninginbraak of zakkenrollerij.
“Wat voor ons routine is, kan voor de burger een heel
ingrijpende gebeurtenis zijn. Een goed contact met het publiek is
van levensbelang voor de legitimiteit van ons werk en van ons
korps.”

Burger betrekken bij politiewerk

In het verlengde daarvan komen er in 2007
allerlei initiatieven om de bijna één miljoen
inwoners van de regio meer betrekken bij het politiewerk. Daarbij
wordt ook een beroep gedaan op hun eigen verantwoordelijkheid.
“Om te beginnen moeten we ze vertellen hoe het ervoor staat,
wat ze kunnen doen en hoe ze dat het beste kunnen doen. 2007 is
voor Politie Haaglanden het Jaar van de Burger.”

bron:Politie Haaglanden